پایان نخستین وبینار آموزشی کومیته با حضور 4 تن از قهرمانان کاراته جهان

نخستین وبینار آموزشی کومیته با حضور و تدریس چهار تن از قهرمانان کاراته جهان به پایان رسید.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، وبینار های آموزشی کومیته با حضور و تدریس قهرمانان کاراته جهان شامل ذبیح الله پورشب، سجاد گنج زاده ، بهمن عسگری ، امیر مهدی زاده در طی چهار جلسه  برگزار شد. نخستین جلسه این وبینار 30 مرداد و آخرین آن 27 شهریور ماه بود.


وبینار آموزش کومیته ذبیح الله پورشب با با تمرکز بر تکنیک گیاکو زوکی ، سجاد گنج زاده  با تمرکز بر تکنیک جودان-جودان و جودان چودان ، بهمن عسگری با تمرکز بر تکنیک دست جلو ، امیر مهدی زاده با تمرکز بر تکنیک تبدیل جودان برگزار شد.


در این جلسات آموزشی نکاتی در خصوص انجام تکنیک در فاصله های مختلف نسبت به حریف و نقاط مختلف داخل تاتامی به همراه اجرای آن انجام شد و سپس به سوالات و درخواست های شرکت کنندگان پاسخ داده شد. 


این برای نخستین بار بود که چنین وبیناری توسط قهرمانان کاراته جهان برگزار می شد.

کلمات کلیدی
سامانه
فیلم