درخواست چهار کشور برای حضور در لیگ مجازی کاتا ایران

تیم هایی از کشور های روسیه، سوئد ، هند و فیلیپین خواستار حضور برای شرکت در لیگ مجازی کاتا ایران شدند.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، اولین دوره لیگ مجازی کاتا کشور به زودی آغاز میشود و چندین تیم از کشور های خارجی درخواست خود را برای حضور در این لیگ به فدراسیون کاراته ارایه داده اند.


بر همین اساس طی چند روز گذشته پنج تیم از هند ، چهار تیم از روسیه ، چهار تیم از سوئد و دو تیم از فیلیپین در خواست حضور در این لیگ را برای فدراسیون کاراته ارسال کرده اند.لیگ مجازی کاتا کشور تحت عنوان " جام مدافعین سلامت" در دو بخش بانوان و آقایان در چهار رده سنی خردسالان، نونهالان ، نوجوانان و جوانان برگزار خواهد شد.


طبق اعلام سازمان لیگ ترکیب هر تیم در هر یک از لیگ ها متشکل از سه کاتارو انفرادی میباشد که در هر دور سه کاتارو بر اساس ارنج ارسالی مربی، کاتا معرفی شده را اجرا و ارسال میکنند. حد اقل اعضا یک تیم دو و حد اکثر آن شش نفر میباشد.

کلمات کلیدی