کارگاه دانش افزایی کاراته با موضوع بررسی عوامل فیزیولوژیکی موثر در استعدادیابی کاراته برگزار شد

بیست و سومین کارگاه دانش افزایی کاراته با موضوع بررسی عوامل فیزیولوژیکی موثر در استعدادیابی کاراته صورت وبینار برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، بیست و سومین وبینار باز آموزی مربیان در نیمه دوم سال با عنوان بررسی عوامل فیزیولوژیکی موثر در استعدایابی کاراته با همکاری مشترک کمیته های آموزش و استعدادیابی با حضور ۴۵ شرکت کننده با مدرسی دکتر محمد علی پیرانی عضو هییت علمی دانشگاه و دبیر کمیته استعدایابی برگزار شد.


 در این کارگاه دکتر پیرانی ابتدا در مورد اهمیت استعدایابی صحبت کرد و سپس نکات ذیل را تشریح نمود:

 ۱- اهداف استعدادیابی 

2- فاکتور های ارزیابی های پزشکی

۳- آزمون های آمادگی جسمانی عمومی

۴- توضیح و تشریح تست ها و نورم های فاکتورهای آمادگی جسمانی( چابکی. سرعت. قدرت. استقامت. انعطاف پذیری و تعادل)


 در این وبینار امین مزارعی رئیس کمیته استعدادیابی فدراسیون کاراته در ابتدا از برنامه های آتی این کمیته گفت. همچنین در این کارگاه که یوسف گرشاسبی رئیس کمیته آموزش فدراسیون حضور داشت در ابتدا ضمن معرفی مدرس از کمیته استعدایابی به دلیل همکاری با کمیته آموزش تقدیر کرد.

کلمات کلیدی
سامانه
فیلم