مصاف بانوان سوپر لیگی کاراته در هفته دوم

هفته دوم سوپر لیگ کاراته بانوان روز جمعه 7 دی ماه در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار می شود

به گزارش سایت فدراسیون کاراته، هفته دوم سوپر لیگ کاراته بانوان با برگزاری 10 دیدار پیگیری خواهد شد که برنامه مسابقات به شرح ذیل است:گروه یک دور رفت/مرحله سوم: باشگاه سکوتی – استراحتراگا شهرری با حامیشهرداری جوانه صفادشت با صرافی بهنام مرحله چهارم: حامی – استراحت باشگاه سکوتی با صرافی بهنام راگا شهرری با شهرداری جوانه صفادشتمرحله پنجم: صرافی بهنام – استراحت حامی با شهرداری جوانه صفادشتباشگاه سکوتی با راگا شهرری گروه 2 دور رفت/مرحله سوم: باشگاه پیام با مرداس قم (لئون)آوای رزم با هیئت کاراته گیلانگروه دو دور برگشت:مرحله اول: مرداس قم(لئون) با هیئت کاراته گیلانآوای رزم با باشگاه پیامگفتنی است وزن کشی مسابقات از ساعت 16 الی 18 روز پنجشنبه 6 دی ماه در سالن شهید کبگانیان تهران انجام خواهد شد.
کلمات کلیدی