برگزاری جلسه روسای کمیته های آموزش، مربیان و استعدادیابی

جلسه روسای کمیته های آموزش، مربیان و استعدادیابی در فدراسیون کاراته برگزار شد.به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، جلسه روسای کمیته های آموزش، مربیان و استعدادیابی امروز با حضور وحید مومنی سرپرست دبیری فدراسیون کاراته برگزار شد‌.در طی این جلسه مقرر گردید کمیته های فوق سرفصل های آموزشی خود را طبق برنامه ریزی و با همکاری یکدیگر ارائه کنند و همچنین برای شرکت کنندگان در این دوره ها امتیازات شرکت در دوره های باز آموزی در نظر گرفته شود.لازم به ذکر است محمد بهرامی رئیس کمیته مربیان، امین مزارعی رئیس کمیته استعدادیابی و یوسف گرشاسبی رئیس کمیته آموزش فدراسیون کاراته هستند.

کلمات کلیدی