برگزاری سومین جلسه وبینار کومیته با حضور و تدریس بهمن عسگری

سومین جلسه وبینار کومیته با تمرکز بر تکنیک دست جلو با حضور و تدریس بهمن عسگری برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، سومین جلسه وبینار کومیته امروز پنجشنبه با حضور و تدریس بهمن عسگری و با مدیریت و همکاری سعید فرخی دبیر کمیته آموزش فدراسیون به مدت یک ساعت و سی دقیقه برگزار شد.این جلسه وبینار کومیته با تمرین و نرمش برای گرم کردن آغاز و به آموزش و بررسی تکنیک دست جلو پرداخته شد.توضیحات و نکاتی در خصوص انجام تکنیک در فاصله های مختلف نسبت به حریف و نقاط مختلف داخل تاتامی مسابقه و به همراه اجرای آن انجام شد و سپس به سوالات و درخواست های شرکت کنندگان پاسخ داده شد.لازم به ذکر است جلسات آموزشی وبینار کومیته از ۳۰ مرداد ماه آغاز و به مدت ۴ هفته با حضور قهرمانان تراز اول جهان اغاز شده است.


در سه مرحله قبلی ذبیح الله پورشیب، سجاد گنج زاده و بهمن عسگری به تدریس پرداختند، اخرین مرحله وبینار کومیته نیز پنج شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۹ با تدریس امیر مهدی زاده با تمرکز بر تکنیک تبدیل جودان برگزار خواهد شد.

کلمات کلیدی