دیدار مسئولین انجمن جوجیتسو JJIF با رئیس کمیته جودو سیزم

در ادامه هماهنگی های صورت گرفته جهت آموزش رشته جوجیتسو در ستاد کل نیروهای مسلح، عصر امروز مسئولین این انجمن با امیر سرتیپ دوم پزشک فرشاد نجفی پور دیدار و گفتگو داشتند.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، در این جلسه که با حضور امیر سرتیپ دوم پزشک نجفی پور، رئيس کمیته جودو سیزم(نظامیان جهان) و رئیس هیئت جودو نیروهای مسلح، محمد حسن رستمیان رئیس ، سید امیر خوشبین نایب رئیس و محمد حسن مجلسی عضو هیئت رئیسه انجمن جوجیتسو برگزار شد، در خصوص رشد و توسعه رشته رزمی جوجیتسو در نیروهای مسلح بحث و تبادل نظر شد.


پیش از این و در جلسه مسئولین انجمن با امیر سرتیپ دوم دکترسید کمال پیمبری رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی ستاد کل نیروهای مسلح، تفاهم اولیه در خصوص مقدمات و چگونگی آموزش و تدریس تخصصی رشته جوجیتسو در دانشکده افسری، دانشکده های نظامی و انتظامی و همچنین آموزش فنون این رشته رزمی به عنوان یک رشته تخصصی و کاربردی در نیروهای مسلح انجام شده بود که با این جلسه به مرحله اجرایی نزدیکتر شد.گفتنی است امیر سرتیپ دوم پزشک نجفی پور هم اکنون  بجز مناصب ورزشی ، ریاست سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح را نیز بر عهده دارد.

کلمات کلیدی
سامانه
فیلم