فدراسیون جهانی کاراته به نقل از کمیته بین المللی المپیک اعلام کرد

تعویق 4 ساله در برگزاری مسابقات المپیک جوانان داکار سنگال

مسابقات المپیک جوانان که قرار بود در سال 2022 در داکار (سنگال) برگزار شود، 4 سال به تعویق افتاد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، فدراسیون جهانی کاراته امروز اعلام کرد که بر اساس اعلام کمیته بین المللی المپیک، مسابقات المپیک جوانان که قرار بود سال 2022 در داکار (سنگال) برگزار شود ، به سال 2026 موکول شد

 

.کاراته یکی از رشته های ورزشی است که قرار است در المپیک جوانان حضور داشته باشد.طبق اعلام قبلی کمیته بین المللی المپیک، قرار بود در مسابقات المپیک جوانان 72 کاراته کای دختر و پسر در 6 وزن کومیته به رقابت با یکدیگر بپردازند.

کلمات کلیدی