با حکم رئیس فدراسیون؛

حسن رنجبر، رئیس کمیته فرهنگی فدراسیون کاراته شد

طی حکمی از سوی سیدحسن طباطبایی، حسن رنجبر، رئیس کمیته فرهنگی فدراسیون کاراته شد

به گزارش سایت فدراسیون کاراته، در حکم سیدحسن طباطبایی خطاب به حسن رنجبر آمده است: با عنایت به شایستگی، تجارب، تعهد، تخصص و سوابق جنابعالی بدینوسیله به عنوان رئیس کمیته فرهنگی فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران منصوب می گردید.

توفیق جنابعالی در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای فرهنگ غنی اسلامی در ورزش کاراته کشور را از خداوند متعال خواهانم.

کلمات کلیدی