نفرات برتر مسابقات کاتا مجازی استان اصفهان

نفرات برتر مسابقات کاتا مجازی استان اصفهان معرفی شدند

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، هیئت کاراته استان اصفهان در ایام قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی یک دوره مسابقات کاتا مجازی در رده های سنی مختلف و در دو بخش سبک های آزاد و کنترلی برگزار کرده است که نتایج آن به شرح یر میباشد:

 

سبک های آزاد بانوان:

قهوای مشکی بزرگسالان: فاطمه علی نجیمی نیا اول/راضیه امیری دوم/اناهید ایزدی سوم/شقایق حق شناس سوم مشترک رنگی بزرگسالان: مهساربیعی اول /رها طاهری دوم /زهرا صفدری سوم /شکوه قاسمی قهوای مشکی نوجوانان: نرگس زال نژاد اول/ملیکا قاسمی دوم/زهرا قربانی سومرنگی جوانان: غزاله ظهیری اول/زهرا ماربر دوم/زینب خاصی سوم/الهه شمس سوم مشترکرنگی نو جوانان: زهرا وفامین اول/شادی حسین پور دوم/مروارید گرسیوزسوم/سیده حدیثه قدیمی سومقهوای مشکی جوانان: هستی گودرزی اول/یاسمن قاسمی دوم/ایین فاضلی سوم /ایدارضازاده سوم مشترکرنگی خردسالان: عطیه امیری اول/رعنا طیبی نیا دوم /نیاز صانعی سوم /ستایش جزی سوم مشترکرنگی خردسالان: نرجس حیدری اول/مهلا لبخندق دوم/زهرابراتی نیا سوم/ستایش زمانی سوم مشترک رنگی خردسالان: فاطمه نجیمی اول/فاطمه زینعلی دوم/السا رسولی سوم/نهال گودرزی سوم مشترکرنگی نونهالان:یگانه چوپانی اول/مهسا طالب علم دوم/میترا مردانی سوم/رئوفه سهمی سوم مشترکرنگی نونهالان: ملینا احمدی اول/ثمین ربیعی دوم/حدیث نیلفروش سوم/زینب وفامین سوم مشترکقهوای مشکی نونهالان: ارمینا اعرابی اول /غزل طائی دوم /مریم ترکی سوم/پریناز زارع سوم مشترک

 

سبک های آزاد آقایان: رنگی خردسالان: ایلیا آقاداوودی مقام اول/طاها ایمانی مقام دوم/محمدحسین محمدیان مقام سوم/رضا شهیدی مقام سوم مشترکرنگی نونهالان گروهA: رامتین کلاریان مقام اول/رضا یوسفی مقام دوم/عرفان رحیمی مقام سوم/امیرحسین عابدینی بک مقام سوم مشترک رنگی نونهالان گروه B: عماد شاه رجبیان مقام اول/میلاد علی دوستی مقام دوم/پارسا قائل مقام سوم/محمدصدرا آقاجان مقام سوم مشترکقهوه ای – مشکی نونهالان :نیما نوروزی مقام اول /امیرمحمد رسولی پور مقام دومرنگی نوجوانان: پوریا نجف پور مقام اول/امیرحسین حق شناس مقام دوم/محمدمتین باقری مقام سوم/ابوالفضلی سعادت مقام سوم مشترکرنگی جوانان: محمد یوسفی مقام اول/محمدمهدی حاجی زکی مقام دوم

 

سبک های کنترلی دختران:رده سنی خردسالان الف – کمربند زرد : مقام اول : مهشید افضلی /مقام دوم : فاطمه ابوطالبی /مقام سوم : نگار شیخی /مقام سوم مشترک : غزل الوندی رده سنی خردسالان الف – کمربند نارنجی – سبز ( A ) :مقام اول : ریحانه منتها /مقام دوم : صبا هاشمیان /مقام سوم : عسل رحمانی /مقام سوم مشترک : فاطمه بهرامی کاتای انفرادی رده سنی خردسالان کمربند نارنجی – سبز ( B ) :مقام اول : نازنین علیزاده /مقام دوم : هلیا اکبری /مقام سوم : زهرا نادری /مقام سوم مشترک : فاطمه مرادی رده سنی خردسالان الف – کمربند آبی ( A ) :مقام اول : نرگس ضیایی /مقام دوم : فرناز قاسمی /مقام سوم : ستایش احمدی /مقام سوم مشترک : زهرا کریم رده سنی خردسالان الف – کمربند آبی ( B ) :مقام اول : زهرا حسینی /مقام دوم : یاسمن بهرامنی /مقام سوم : طناز رحمانی /مقام سوم مشترک : زینب اسماعیلیرده سنی خردسالان الف – کمربند بنفش – قهوه ای :مقام اول : مهرناز میرمجربیان /مقام دوم : طلوع تیموری /مقام سوم : آرمیتا هنرمند /مقام سوم مشترک : سارینا محمدی رده سنی خردسالان ب – کمربند زرد ( A ): مقام اول : فاطمه عطایی /مقام دوم : مهسا صالحی /مقام سوم : ثنا قنبریان /مقام سوم مشترک : یگانه جمالی رده سنی خردسالان ب – کمربند زرد ( B ) :مقام اول : فاطمه رحیمی /مقام دوم : ثمین بیگی زاده /مقام سوم : فاطمه محمدی /مقام سوم مشترک : آتنا رحیمی رده سنی خردسالان ب – کمربند نارنجی – سبز ( A ) :مقام اول : فاطمه صادقی /مقام دوم : ندا یادگاری /مقام سوم : معصومه حسن زاده /مقام سوم مشترک : مریم سواری رده سنی خردسالان ب – کمربند نارنجی – سبز ( B ) : مقام اول : مهگل قانع /مقام دوم : یلدا فتاحی /مقام سوم : مریم بهرامی /مقام سوم مشترک : النا صنعتی نیا رده سنی خردسالان ب – کمربند نارنجی – سبز ( C ) :مقام اول : هانیه ضیائی /مقام دوم : یلدا بهرامی/مقام سوم : حدیث شعبان پور /مقام سوم مشترک : کیمیا کارگران کاتا انفرادی رده سنی خردسالان ب – کمربند آبی :مقام اول : آرزو خوشنویس /مقام دوم : پرنیا مجیری /مقام سوم : پریا حیدری /مقام سوم مشترک : صبا صادقی رده سنی خردسالان ب – کمربند بنفش – قهوه ای :مقام اول : پرنیان نریمانی/مقام دوم : نازنین زینب عامری /مقام سوم : غزل امینی /مقام سوم مشترک : یکتا شیروانی رده سنی نونهالان الف – کمربند زرد : مقام اول : زهرا صالحی /مقام دوم : حدیث صالحی/مقام سوم : کوثر اقبالی بیدگلی رده سنی نونهالان الف – کمربند نارنجی – سبز:مقام اول : آلاء شکرالله /مقام دوم : ستایش اکبری/مقام سوم : آنیسا کریم زاده/مقام سوم مشترک : پریسا اکبریرده سنی نونهالان الف – کمربند بنفش – قهوه ای/مقام اول : نیلوفر ذاکری /مقام دوم : هانیه عباسی /مقام سوم : زهرا کیانی/مقام سوم مشترک : دینا علیدادرده سنی نونهالان الف – کمربند مشکی: مقام اول : تینا فتاحی/مقام دوم : یکتا داوری /مقام سوم : مهسا کیانی/مقام سوم مشترک : رکسانا فردوس زاده رده سنی نونهالان ب – کمربند زرد :مقام اول : نازنین زهرا شمس /مقام دوم : ماندانا حسینی /مقام سوم : فاطمه بذرافشان رده سنی نونهالان ب – کمربند نارنجی – سبز :مقام اول : زهرا حیدری /مقام دوم : فاطمه ابراهیم پور /مقام سوم : نرجس سواری /مقام سوم مشترک : حسنی مردانی رده سنی نونهالان ب – کمربند بنفش – قهوه ای :مقام اول : مطهره احمدیان /مقام دوم : زهره زراعتی /مقام سوم : ملینا رضائی رده سنی نونهالان ب –کمربند مشکی :مقام اول : مهشید شکراللهی /مقام دوم : فرنوش رحیمی رده سنی نوجوانان – کمربند سبز : مقام اول : آنیتا محمدبیگی /مقام دوم : محدثه بهرامی /مقام سوم : مهدیه حسینی /مقام سوم مشترک : مهلا نورمهر رده سنی نوجوانان – کمربند آبی :مقام اول : فاطمه غریبی /مقام دوم : زهرا خسرویان/مقام سوم : کیمیا خرسند /مقام سوم مشترک : پریسا پارسا رده سنی نوجوانان – کمربند بنفش – قهوه ای :مقام اول : فاطمه باقری /مقام دوم : مبینا واعظ /مقام سوم : رها میرزائی /مقام سوم مشترک : زینب طاهری جبلی رده سنی نوجوانان – کمربند مشکی : مقام اول : ملیکا سلطانی /مقام دوم : زینب میرزائی /مقام سوم : ساغر عابدی /مقام سوم مشترک : فاطمه اعلائی رده سنی جوانان و امید – کمربند آبی : مقام اول : مهشاد نیکوصفت /مقام دوم : فاطمه ظفری /مقام سوم : لیلا میرنجم الدین /مقام سوم مشترک : مهشید صیادی رده سنی جوانان و امید – کمربند بنفش – قهوه ای: مقام اول : فاطمه سادات طباطبایی /مقام دوم : غزل مهدی رده سنی جوانان و امید – کمربند مشکی : مقام اول : عرفانه مساح/مقام دوم : گلناز شاهزیدی/مقام سوم : نرگس ریاحی /مقام سوم مشترک : فاطمه مؤمنی رده سنی بزرگسالان – کمربند مشکی : مقام اول : فاطمه محمدی /مقام دوم : کیمیا شاه علی /مقام سوم : مریم عابدی /مقام سوم مشترک : نجمه مردانی

 

سبک های کنترلی پسران: کاتای انفرادی رده سنی خردسالان الف – کمربند زرد :مقام اول : علی اصغر کوچکی /مقام دوم : مهدی محمدخانیکاتای انفرادی خردسالان الف – کمربند نارنجی – سبز:مقام اول : ابوالفضل فتحی/مقام دوم : سیف اله طباطبایی/مقام سوم : امیر رهنما/مقام سوم مشترک : امیرحسین صانعیخردسالان الف – کمربند آبی :مقام اول : علی امیرخانی /مقام دوم : محمدجواد حبیب الهی /مقام سوم : سجاد خادم/مقام سوم مشترک : امیرحسین لطفعلیانخردسالان ب – کمربند زرد :مقام اول : امیرعلی قیصری/مقام دوم : امیرمحمد کوهی /مقام سوم : آرمین رجبی خردسالان ب – کمربند نارنجی – سبز :مقام اول : پارسا طباطبایی /مقام دوم : پدرام رنجکش /مقام سوم : کوشا باغبادرانی/مقام سوم مشترک : آرمین تیموری خردسالان ب – کمربند آبی :مقام اول : مهزیار منصوری/مقام دوم : حامد ایمانیان /مقام سوم : حامد شفیعی/مقام سوم مشترک : محمدرضا ایزدی نونهالان الف – سبز :مقام اول : پویا خدیجی /مقام دوم : عرفان وطنخواهنونهالان الف – آبی :مقام اول : ابوالفضل قیصری /مقام دوم : مهدی احمدیان نونهالان الف – بنفش ، قهوه ای: مقام اول : ایلیا هادی /مقام دوم : محمدرضا /مقام سوم : مهدی میرزائی /مقام سوم مشترک : عارف قائلی نونهالان الف – کمربند مشکی : مقام اول : صالح فرخانی :مقام دوم : محمدصدرا مؤیدیاننونهالان ب – کمربند مشکی : مقام اول : رضا اصفهانی/مقام دوم : علیرضا شفیع زادهنوجوانان – کمربند سبز: مقام اول : محمد مهدی حاجی/مقام دوم : سینا بهادرانی نوجوانان – کمربند آبی :مقام اول : محمدمعین مقصودی /مقام دوم : سجاد احمدیان نوجوانان – کمربند بنفش ، قهوه ای :مقام اول : علیرضا تنها /مقام دوم : مهرزاد مسیبی /مقام سوم : امیرحسین قدیمی /مقام سوم مشترک : محمد شجاعی نوجوانان – کمربند مشکی : مقام اول : سجاد امیرپور /مقام دوم : امیرمحمد کوهی /مقام سوم : آریوبرزن خدائی/مقام سوم مشترک : میلاد رحمتیجوانان ، امید – رنگی: مقام اول : حسین امیری /مقام دوم : علیرضا امینی /مقام سوم : حسین سیاهمرد جوانان ، امید – کمربند مشکی : مقام اول : محمدجواد شریفیان /مقام دوم : ابوالفضل جزینی /مقام سوم : سعید کاشانی راد /مقام سوم مشترک : احسان رضائی بزرگسالان – کمربند مشکی :مقام اول : بهنام براتی /مقام دوم : حامد خرسندی /مقام سوم : علی پارسا /مقام سوم مشترک : امیر بصیرت

کلمات کلیدی
سامانه
فیلم