برگزاری هفته سوم سوپر لیگ کاراته مردان در سالن افراسیابی

هفته سوم سوپر لیگ کاراته مردان روز جمعه 7 دی ماه در سالن شهید افراسیابی تهران برگزار می شود

به گزارش سایت فدراسیون کاراته، مرحله پنجم از دور رفت و مرحله اول و دوم از دور برگشت در روز جمعه برگزار خواهد شد و طبق اعلام سازمان لیگ فدراسیون تیم ها در نیم فصل دوم می توانند از حضور افراد جدید بهره ببرند و در هفته پنجم باید از همان نفرات قبل خود در ترکیب تیم هایشان استفاده کنند. برنامه دیدارهای این هفته بدین شرح است: گروه یک/مرحله پنجم دور برگشت: گوجوریو سی واکای- استراحتپاس با دانشگاه آزاد اسلامیآوای رزم با مناطق نفت خیز جنوب مرحله اول دور برگشت: پاس – استراحتگوجوریو سی واکای با مناططق نفت خیز جنوبآوای رزم با دانشگاه آزاد اسلامی مرحله دوم دور برگشت: مناطق نفت خیزجنوب- استراحتپاس با آوای رزمگوجوریو سی واکای با دانشگاه آزاد اسلامیدر این گروه تیم مناطق نفت خیز جنوب 3 دیدار معوقه نیز با تیم های پاس، گوجوریو سی واکای و دانشگاه آزاد اسلامی خواهد داشت.گروه 2/مرحله پنجم دور برگشت: عقاب بروجرد- استراحتآذرپینار با شهدای باشگاه انقلاب قمهیات کاراته گیلان با رعد پدافند هوایی ارتشمرحله اول دور برگشت: رعد پدافند هوایی ارتش- استراحتهیات کاراته گیلان با آذرپینار تبریزعقاب بروجرد با شهدای باشگاه انقلاب قممرحله دوم دور برگشت: آذرپینار تبریز – استراحت عقاب بروجرد با رعد پدافند هوایی ارتششهدای باشگاه انقلاب قم با هیات کاراته گیلانوزن کشی مسابقات نیز ؂ܰ>8� ساعت 16 الی 18 روز پنجشنبه 6 دی ماه در سالن شهید کبگانیان تهران انجام خواهد شد.
کلمات کلیدی